PPLE-civiel-effectprogramma

Als je beschikt over een diploma van de bachelor PPLE en daarbij de major Law hebt gevolgd, heb je vanaf studiejaar 2017-2018 de mogelijkheid om een civiel-effect-schakelprogramma te volgen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Na voltooiing van dit schakelprogramma ben je toelaatbaar tot de juridische aansluitmasters van de UvA:

Met inachtneming van een eventuele selectieprocedure of aanvullende toelatingseisen is het ook mogelijk om toegelaten te worden tot de andere rechtenmasters van de UvA. Voltooiing van een rechtenmaster via deze route geeft echter alleen civiel effect als het schakelprogramma gecombineerd wordt met een van de hierboven genoemde masters in Nederlands recht.

Samenstelling van het schakelprogramma

Het civiel-effectprogramma voor afgestudeerde PPLE-studenten (major Law) omvat de volgende vakken (conform brief Examencommissie FdR d.d. 26 mei 2016):

Privaatrecht

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht 1
 • Goederenrecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Ondernemingsrecht 1, óf
 • Insolventierecht en zekerheid 1

Strafrecht

 • Formeel strafrecht 2
 • Materieel strafrecht 2

Staats- en bestuursrecht

 • Bestuursrecht 3
 • Bestuursprocesrecht 3

Internationaal publiekrecht en Europees recht zijn al onderdeel van de Law Track binnen de PPLE-bachelor.

1 In studiejaar 2017-2018 wordt het vak Contractenrecht nog ‘oude stijl’ aangeboden in blok 3 en 4; de omvang van dit vak is in studiejaar 2017-2018 nog 9 EC en dat gaat in het nieuwe curriculum terug naar 6 EC. Studenten die de vakken Contractenrecht en Bestuurs(proces)recht II 'oude stijl' in het studiejaar 2017-2018 behalen, hoeven geen Ondernemingsrecht of Insolventierecht en zekerheid te volgen.
2 In studiejaar 2017-2018 worden deze vakken nog ‘oude stijl’ aangeboden onder de namen Straf(proces)recht II – formeel en Straf(proces)recht II – materieel in respectievelijk blok 1 en 2.
3 In studiejaar 2017-2018 worden deze vakken nog ‘oude stijl’ aangeboden als één vak onder de naam Bestuurs(proces)recht II van 12 EC in blok 4 en 5.

Inschrijven voor het schakelprogramma

Je schrijft je in voor het civiel-effectschakelprogramma via Studielink. Kies daarbij voor de optie ‘schakelprogramma’ van de bachelor Rechtsgeleerdheid.  Na de inschrijving via Studielink dien je ook het intakeformulier voor het schakelprogramma in te vullen. Tijdens het inschrijfproces in Studielink word je hierop gewezen. Pas na voltooiing van de PPLE-bachelor  kun je  definitief worden toegelaten tot het schakelprogramma.

N.B. Sta je voor een andere universitaire bachelor ingeschreven, dan kun je de vakken ook als bijvakstudent volgen. Schrijf je in dat geval via Studielink in als bijvakstudent voor de bachelor Rechtsgeleerdheid. UvA-studenten hoeven zich niet als bijvakstudent in te schrijven en betalen ook geen extra kosten voor het volgen van vakken van een andere opleiding.

Kosten van het schakelprogramma

Als schakelstudent betaal je per studiepunt. Voor een schakelprogramma van maximaal 60 EC gelden de maximale tarieven die wettelijk zijn bepaald. Voor 2017-2018 gelden de volgende tarieven:

 • € 33,40 per EC voor de eerste 30 EC
 • € 66,85 per EC voor het gedeelte tussen 31 en 60 EC

Als je je voor het einde van het collegejaar uitschrijft voor het schakelprogramma, heb je geen recht op restitutie van het reeds betaalde collegegeld.

Aanmelden voor de vakken

Als schakelstudenten meld je jezelf aan voor de vakken die je gaat volgen.

N.B. voor de vakken die in het eerste semester worden gegeven moet je je in juni al aanmelden. Aanmelden voor vakken is mogelijk nadat je een inschrijfverzoek hebt gedaan via Studielink. Je hoeft dan nog niet definitief te zijn toegelaten het schakelprogramma.

In het intakeformulier voor het schakelprogramma geef je aan welke vakken je in het komende studiejaar gaat volgen. Het verschuldigde collegegeld wordt op basis hiervan berekend. Als je in de afgelopen 10 jaar reeds vakken uit het schakelprogramma hebt behaald, en deze zijn geregistreerd in SIS, hoef je deze niet nogmaals te volgen.

Published by  Faculty of Law

20 February 2017