Civiel-effectprogramma PPLE/AUC

Als je beschikt over een diploma van de bachelor PPLE of Liberal Arts and Sciences van het Amsterdam University College (AUC) en daarbij de major Law hebt gevolgd, heb je vanaf studiejaar 2017-2018 de mogelijkheid om een civiel-effect-schakelprogramma te volgen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Na voltooiing van dit schakelprogramma ben je toelaatbaar tot de juridische aansluitmasters van de UvA:

Voor de precieze voorwaarden, zie de brief van de Examencommissie FdR (d.d. 26 mei 2016 voor PPLE en d.d. 14 juli 2017 voor AUC). De voorwaarden zijn onder meer:

 • Binnen de AUC- of PPLE-bachelor moet de Law track zijn gevolgd.
 • Binnen de AUC-bachelor moet daarbinnen voor 60 EC aan juridische vakken zijn behaald (niet zijnde de stage), waaronder in ieder geval de volgende vakken:
  • Principles of Private Law
  • Constitutional and Administrative Law
  • Criminal Justice Systems
  • International Law
  • European Union Law
  • Capstone met een juridisch onderwerp
 • Studenten moeten de vooropleiding in het Nederlands hebben doorlopen (minimaal 4 jaar Nederlandstalig onderwijs), of beschikken over een NT2-certificaat (niveau II).

Met inachtneming van een eventuele selectieprocedure of aanvullende toelatingseisen is het ook mogelijk om toegelaten te worden tot de andere rechtenmasters van de UvA. Voltooiing van een rechtenmaster via deze route geeft echter alleen civiel effect als het schakelprogramma gecombineerd wordt met een van de hierboven genoemde masters in Nederlands recht.

Samenstelling van het schakelprogramma

Het civiel-effectprogramma voor afgestudeerde PPLE- en AUC-studenten (major Law) omvat de volgende vakken (conform brief Examencommissie FdR d.d. 26 mei 2016 voor PPLE en d.d. 14 juli 2017 voor AUC):

Privaatrecht

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Contractenrecht 1
 • Goederenrecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Ondernemingsrecht 1, óf
 • Insolventierecht en zekerheid 1

Strafrecht

 • Formeel strafrecht 2
 • Materieel strafrecht 2

Staats- en bestuursrecht

 • Bestuursrecht 3
 • Bestuursprocesrecht 3

Internationaal publiekrecht en Europees recht zijn al onderdeel van de Law Track binnen de PPLE- en AUC-bachelor.

1 In studiejaar 2017-2018 wordt het vak Contractenrecht nog ‘oude stijl’ aangeboden in blok 3 en 4; de omvang van dit vak is in studiejaar 2017-2018 nog 9 EC en dat gaat in het nieuwe curriculum terug naar 6 EC. Studenten die de vakken Contractenrecht en Bestuurs(proces)recht II 'oude stijl' in het studiejaar 2017-2018 behalen, hoeven geen Ondernemingsrecht of Insolventierecht en zekerheid te volgen.
2 In studiejaar 2017-2018 worden deze vakken nog ‘oude stijl’ aangeboden onder de namen Straf(proces)recht II – formeel en Straf(proces)recht II – materieel in respectievelijk blok 1 en 2.
3 In studiejaar 2017-2018 worden deze vakken nog ‘oude stijl’ aangeboden als één vak onder de naam Bestuurs(proces)recht II van 12 EC in blok 4 en 5.

Inschrijven voor het schakelprogramma

Als je het civiel-effectschakelprogramma wilt volgen, schrijf je dan via Studielink in als bachelorstudent voor de bachelor Rechtsgeleerdheid in (niet als schakelstudent of als bijvakstudent).

Kosten van het schakelprogramma

Zorg ervoor dat je geen hiaat laat vallen tussen je afstuderen bij PPLE of het AUC en de start van je inschrijving als bachelorstudent Rechtsgeleerdheid. Onder bepaalde voorwaarden betaal je dan een collegegeld dat overeenkomt het met wettelijk collegegeld (maar check jouw situatie in het inschrijvingsbesluit 2017-2018).

Published by  Faculty of Law

2 October 2017