Schakelprogramma's

Schakelprogramma na niet-juridische wo-bachelor

Geeft je wo-bachelor geen toegang tot de rechtenmaster van je keuze en volg je een schakelprogramma om je kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen? Je kunt worden toegelaten tot de master als je een wo-bachelordiploma hebt behaald en het bij de master behorende schakelprogramma hebt afgerond.

Schakelprogramma's voor hbo-afgestudeerden

Met bepaalde hbo-diploma’s kan je een schakelprogramma volgen, om je kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen om toegelaten te worden tot een specifieke rechtenmaster.

Na basisprogramma OU-schakelzone (hbo’ers)

Volg je een schakelprogramma bij de OU-schakelzone ter voorbereiding op een master bij de UvA, dan volg je na het basisprogramma bij ons als schakelstudent één of twee kopcursussen.

Civiel-effectprogramma PPLE/AUC

Als je  beschikt over een diploma van de bachelor PPLE of Liberal Arts and Sciences van het AUC en daarbij de major Law hebt gevolgd (met minimaal 60 EC aan juridische vakken in het kader van de PPLE- of AUC-bachelor), dan heb je  vanaf studiejaar 2017-2018 de mogelijkheid om een civiel-effect-programma (in de vorm van een verkorte bachelor) te volgen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Published by  Faculty of Law

11 April 2018