Schakelprogramma's

Na andere niet-juridische wo-bachelors

Geeft je wo-bachelor geen toegang tot de rechtenmaster van je keuze en volg je een schakelprogramma om je kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen?

Je kunt worden toegelaten tot de master als je een wo-bachelordiploma hebt behaald en het bij de master behorende schakelprogramma hebt afgerond.

Civiel-effectprogramma PPLE/AUC

Als je  beschikt over een diploma van de bachelor PPLE of Liberal Arts and Sciences van het AUC en daarbij de major Law hebt gevolgd (met minimaal 60 EC aan juridische vakken in het kader van de PPLE- of AUC-bachelor), dan heb je  vanaf studiejaar 2017-2018 de mogelijkheid om een civiel-effect-programma te volgen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Published by  Faculty of Law

16 January 2018